Skaut

Se Skautem splupracuji od roku 2016, kdy vzniklo nové logo od kolegy designéra Lumíra Kajnara. Během let vznikly nejrůznější publikace a tiskoviny, se kterými dnes pracují děti i vedoucí po celé České republice.

Klient

Skaut – Český Junák, z. s.

Rok

2016

Design

Kristýna Strnad Konečná

popup image
popup image